Lovecký nôž / Hunting knife / Couteau de chasse / Jagdmesser

430€

Keltský nôž / Celtic knife / Couteau celtique / Keltisches Messer

130€

Kresadlový nožík s príslušenstvom na rozkladanie ohňa

120€

Opaskový nôž / Belt knife / Couteau ceinture / Gurtelmesser

125€